Combo (3 Khóa) Tự học tiếng Hàn 1


3

Dành cho các bạn cần học Tiếng Hàn từ đầu - từ cơ bản nhất đến hết trung cấp 1

Hotline : 090 488 6095

TỰ HỌC THÀNH THẠO TIẾNG HÀN VỚI 30 PHÚT MỖI NGÀY

-67%

667.000đ

2.000.000đ

  • Bạn muốn xin việc tại các công ty Hàn Quốc nhưng chưa biêt tiếng Hàn
  • Hướng dẫn viên du lịch cho người Hàn muốn tăng thu nhập
  • Học sinh, sinh viên muốn trở thành phiên dịch viên tiếng Hàn Quốc
  • Nhân viên tại các công ty Hàn Quốc nhưng không biết tiếng Hàn
  • Sinh viên muốn du học tại Hàn Quốc
  • Bạn muốn tăng cường thêm một ngoại ngữ để kết bạn hay du lịch Hàn Quốc

CHI TIẾT LỘ TRÌNH 3 KHÓA HỌC

Khóa 1: Tự học tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 1
PHẦN 1 - BÀI MỞ ĐẦU
Bài 1: Nguyên âm
Bài 2: Phụ âm
Bài 3: Ghép âm, patchim

PHẦN 2 - BÀI 1: GIỚI THIỆU
Bài 4: Giới thiệu (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 5: Giới thiệu (Kỹ năng)

PHẦN 3 - BÀI 2: TRƯỜNG HỌC
Bài 6: Trường học (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 7: Trường học (Kỹ năng)
Phần 4: Bài 3 - Sinh hoạt hằng ngày
Bài 8: Sinh hoạt hằng ngày (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 9: Sinh hoạt hằng ngày (Kỹ năng)

PHẦN 5 - BÀI 4: NGÀY VÀ THỨ
Bài 10: Ngày và thứ (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 11: Ngày và thứ (Kỹ năng Viết)
Bài 12: Ngày và thứ (Kỹ năng Đọc, Nói)

PHẦN 6 - BÀI 5: CÔNG VIỆC TRONG NGÀY
Bài 13: Công việc trong ngày (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 14: Công việc trong ngày (Ngữ pháp tiếp)
Bài 15: Công việc trong ngày (Kỹ năng Viết)
Bài 16: Công việc trong ngày (Kỹ năng Đọc, Nói)

PHẦN 7 - BÀI 6: CUỐI TUẦN
Bài 17: Cuối tuần (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 18: Cuối tuần (Ngữ pháp tiếp)
Bài 19: Cuối tuần (Kỹ năng Viết)
Bài 20: Cuối tuần (Kỹ năng Đọc, Nói)

PHẦN 8 - BÀI 7: MUA SẮM
Bài 21: Mua sắm (Từ vựng)
Bài 22: Mua sắm (Ngữ pháp)
Bài 23: Mua sắm (Kỹ năng Viết)
Bài 24: Mua sắm (Kỹ năng Đọc, Nói)

PHẦN 9 - BÀI 8: THỨC ĂN
Bài 25: Thức ăn (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 26: Thức ăn (Kỹ năng Viết)
Bài 27: Thức ăn (Kỹ năng Đọc, Nói)

PHẦN 10 - BÀI 9: NHÀ CỬA
Bài 28: Nhà cửa (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 29: Nhà cửa (Kỹ năng Viết)
Bài 30: Nhà cửa (Kỹ năng Đọc, Nói)

PHẦN 11 - BÀI 10: GIA ĐÌNH
Bài 31: Gia đình (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 32: Gia đình (Kỹ năng Viết)
Bài 33: Gia đình (Kỹ năng Đọc, Nói)

PHẦN 12 - BÀI 11: THỜI TIẾT
Bài 34: Thời tiết (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 35: Thời tiết (Kỹ năng Viết)
Bài 36: Thời tiết (Kỹ năng Đọc, Nói)

PHẦN 13 - BÀI 12: ĐIỆN THOẠI
Bài 37: Điện thoại (Từ vựng)
Bài 38: Điện thoại (Ngữ pháp)
Bài 39: Điện thoại (Kỹ năng Viết)
Bài 40: Điện thoại (Kỹ năng Đọc, Nói)

PHẦN 14 - BÀI 13: SINH NHẬT
Bài 41: Sinh nhật (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 42: Sinh nhật (Kỹ năng Viết)
Bài 43: Sinh nhật (Kỹ năng Đọc, Nói)

PHẦN 15 - BÀI 14: SỞ THÍCH
Bài 44: Sở thích (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 45: Sở thích (Kỹ năng Viết)
Bài 46: Sở thích (Kỹ năng Đọc, Nói)

PHẦN 16 - BÀI 15: GIAO THÔNG
Bài 47: Giao thông (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 48: Giao thông (Kỹ năng)
Khóa 2: Tự học tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 2
PHẦN 1 - 만남 GẶP GỠ
Bài 1: 만남 Gặp gỡ (Từ vựng, ngữ pháp)
Học thử
Bài 2: 만남 Gặp gỡ (Kỹ năng viết)
Bài 3: 만남 Gặp gỡ (Kỹ năng đọc, nói)

PHẦN 2 - 약속 CUỘC HẸN
Bài 4: 약속 Cuộc hẹn (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 5: 약속 Cuộc hẹn (Ngữ pháp tiếp)
Bài 6: 약속 Cuộc hẹn (Kỹ năng viết)
Bài 7: 약속 Cuộc hẹn (Kỹ năng đọc, nói)

PHẦN 3 - 물건 사기 MUA SẮM
Bài 8: 물건 사기 Mua sắm (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 9: 물건 사기 Mua sắm (Từ vựng, ngữ pháp) Phần 2
Bài 10: 물건 사기 Mua sắm (Kỹ năng viết)
Bài 11: 물건 사기 Mua sắm (Kỹ năng đọc, nói)
Bài 12: 물건 사기 Mua sắm (Kỹ năng đọc, nói) Phần 2

PHẦN 4 - 병원 BỆNH VIỆN
Bài 13: 병원 Bệnh viện (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 14: 병원 Bệnh viện (Kỹ năng viết)
Bài 15: 병원 Bệnh viện (Kỹ năng đọc, nói)
Bài 16: 병원 Bệnh viện (Kỹ năng đọc, nói) Phần 2

PHẦN 5 - 편지 THƯ TÍN
Bài 17: 편지 Thư tín (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 18: 편지 Thư tín (Kỹ năng viết)
Bài 19: 편지 Thư tín (Kỹ năng đọc, nói)
Bài 20: 편지 Thư tín (Kỹ năng đọc, nói) Phần 2

PHẦN 6 - 교통 GIAO THÔNG
Bài 21: 교통 Giao thông (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 22: 교통 Giao thông (Kỹ năng viết)
Bài 23: 교통 Giao thông (Kỹ năng đọc, nói)

PHẦN 7 - 전화 ĐIỆN THOẠI
Bài 24: 전화 Điện thoại (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 25: 전화 Điện thoại (Kỹ năng viết)
Bài 26: 전화 Điện thoại (Kỹ năng đọc, nói)
Bài 27: 전화 Điện thoại (Kỹ năng đọc, nói) Phần 2

PHẦN 8 - 영화 PHIM ẢNH
Bài 28: 영화 Phim ảnh (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 29: 영화 Phim ảnh (Kỹ năng viết)
Bài 30: 영화 Phim ảnh (Kỹ năng đọc, nói)
Bài 31: 영화 Phim ảnh (Kỹ năng đọc, nói) Phần 2

PHẦN 9 - 휴일 NGÀY NGHỈ
Bài 32: 휴일 Ngày nghỉ (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 33: 휴일 Ngày nghỉ (Kỹ năng viết)
Bài 34: 휴일 Ngày nghỉ (Kỹ năng đọc, nói)
Bài 35: 휴일 Ngày nghỉ (Kỹ năng đọc, nói) Phần 2

PHẦN 10 - 외모 NGOẠI HÌNH
Bài 36: 여행 Ngoại hình (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 37: 여행 Ngoại hình (Kỹ năng viết)
Bài 38: 여행 Ngoại hình (kỹ năng đọc, nói)

PHẦN 11 - 여행 DU LỊCH
Bài 39: 여행 Du lịch (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 40: 여행 Du lịch (Kỹ năng viết)
Bài 41: 여행 Du lịch (kỹ năng đọc, nói)
Bài 42: 여행 Du lịch (kỹ năng đọc, nói) Phần 2

PHẦN 12 - 공공장소 NƠI CÔNG CỘNG
Bài 43: 공공장소 Nơi công cộng (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 44: 공공장소 Nơi công cộng (Kỹ năng viết)
Bài 45: 공공장소 Nơi công cộng (Kỹ năng đọc, nói)
Bài 46: 공공장소 Nơi công cộng (Kỹ năng đọc, nói) Phần 2

PHẦN 13 - 도시 THÀNH PHỐ
Bài 47: 도시 Thành phố (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 48: 도시 Thành phố (Kỹ năng viết)
Bài 49: 도시 Thành phố (Kỹ năng đọc, nói)
Bài 50: 도시 Thành phố (Kỹ năng đọc, nói) Phần 2

PHẦN 14 - 계획 KẾ HOẠCH
Bài 51: 계획 Kế hoạch (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 52: 계획 Kế hoạch (Kỹ năng viết)
Bài 53: 계획 Kế hoạch (Kỹ năng đọc, nói)
Bài 54: 계획 Kế hoạch (Kỹ năng đọc, nói) Phần 2

PHẦN 15 - 한국 생활 CUỘC SỐNG TẠI HÀN QUỐC
Bài 55: 한국 생활 Cuộc sống tại Hàn Quốc (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 56: 한국 생활 Cuộc sống tại Hàn Quốc (Kỹ năng viết)
Bài 57: 한국 생활 Cuộc sống tại Hàn Quốc (Kỹ năng đọc, nói)
Khóa 3: Tự học tiếng Hàn thật dễ - Trung cấp 1
PHẦN 1 - 학교 생활 CUỘC SỐNG Ở TRƯỜNG HỌC
Bài 1: 학교 생활 Cuộc sống ở trường học (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 2: 학교 생활 Cuộc sống ở trường học (Kỹ năng Đọc)
Bài 3: 학교 생활 Cuộc sống ở trường học (Kỹ năng Nói)

PHẦN 2 - 대인 관계 QUAN HỆ XÃ HỘI
Bài 4: 대인 관계 Quan hệ xã hội (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 5: 대인 관계 Quan hệ xã hội (Kỹ năng Đọc)
Bài 6: 대인 관계 Quan hệ xã hội (Kỹ năng Nói)

PHẦN 3 - 건강 SỨC KHỎE
Bài 7: 건강 Sức khỏe ( Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 8: 건강 Sức khỏe (Kỹ năng Đọc)
Bài 9: 건강 Sức khỏe (Kỹ năng Nói)

PHẦN 4 - 쇼핑 MUA SẮM
Bài 10: 쇼핑 Mua sắm (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 11: 쇼핑 Mua sắm (Kỹ năng Đọc)
Bài 12: 쇼핑 Mua sắm (Kỹ năng Nói)

PHẦN 5 - 요리 NẤU ĂN
Bài 13: 요리 Nấu ăn (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 14: 요리 Nấu ăn (Ngữ pháp tiếp)
Bài 15: 요리 Nấu ăn (Kỹ năng Đọc)
Bài 16: 요리 Nấu ăn (Kỹ năng Nói)
Bài 17: Bài kiểm tra số 1

PHẦN 6 - 은행 NGÂN HÀNG
Bài 18: 은행 Ngân hàng (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 19: 은행 Ngân hàng (Kỹ năng Đọc)
Bài 20: 은행 Ngân hàng (Kỹ năng Nói)

PHẦN 7 - 성격 TÍNH CÁCH
Bài 21: 성격 Tính cách (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 22: 성격 Tính cách (Kỹ năng Đọc)
Bài 23: 성격 Tính cách (Kỹ năng Nói)

PHẦN 8 - 실수 LỖI LẦM
Bài 24: 실수 Lỗi lầm (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 25: 실수 Lỗi lầm (Ngữ pháp tiếp)
Bài 26: 실수 Lỗi lầm (Kỹ năng Đọc)
Bài 27: 실수 Lỗi lầm (Kỹ năng Nói)

PHẦN 9 - 이사 CHUYỂN NHÀ
Bài 28: 이사 Chuyển nhà (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 29: 이사 Chuyển nhà (Ngữ pháp tiếp)
Bài 30: 이사 Chuyển nhà (Kỹ năng Đọc)
Bài 31: 이사 Chuyển nhà (Kỹ năng Nói)

PHẦN 10 - 여행 DU LỊCH
Bài 32: 여행 Du lịch (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 33: 여행 Du lịch (Kỹ năng Đọc)
Bài 34: 여행 Du lịch (Kỹ năng Nói)
Bài 35: Bài kiểm tra số 2

PHẦN 11 - 고민 NHỮNG ĐIỀU LO LẮNG
Bài 36: 고민 Những điều lo lắng (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 37: 고민 Những điều lo lắng (Ngữ pháp tiếp)
Bài 38: 고민 Những điều lo lắng (Kỹ năng Đọc )
Bài 39: 고민 Những điều lo lắng (Kỹ năng Nói)

PHẦN 12 - 인터넷 INTERNET
Bài 40: 인터넷 Internet (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 41: 인터넷 Internet (Kỹ năng đọc)
Bài 42: 인터넷 Internet (Kỹ năng Nói)

PHẦN 13 - 희망 HY VỌNG
Bài 43: 희망 Hy vọng (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 44: 희망 Hy vọng (Ngữ pháp tiếp)
Bài 45: 희망 Hy vọng (Kỹ năng Đọc)
Bài 46: 희망 Hy vọng (Kỹ năng Nói)

PHẦN 14 - 영화와 드라마 PHIM LẺ, PHIM BỘ
Bài 47: 영화와 드라마 Phim lẻ và phim bộ (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 48: 영화와 드라마 Phim lẻ và phim bộ (Kỹ năng Đọc)
Bài 49: 영화와 드라마 Phim lẻ và phim bộ (Kỹ năng Đọc)

PHẦN 15 - 예절과 규칙 LỄ PHÉP VÀ QUY TẮC
Bài 50: 예절과 규칙 Lễ phép và quy tắc (Từ vựng, ngữ pháp)
Bài 51: 예절과 규칙 Lễ phép và quy tắc (Kỹ năng Đọc)
Bài 52: 예절과 규칙 Lễ phép và quy tắc (Kỹ năng Nói)
Bài 53: Bài kiểm tra số 3

MUA NGAY

QUYỀN LỢI CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG UNICA

Học trực tuyến

mọi lúc, mọi nơi

Thanh toán 1 lần

học lại thoải mái

Hoàn tiền 7 ngày

nếu không hài lòng

Giao tận nhà

miễn phí toàn quốc

Bạn cần chúng tôi giúp đỡ?

Nếu cần hướng dẫn chi tiết về bất cứ vấn đề gì liên quan đến việc học Online tại Unica, xin hãy thoải mái liên hệ chúng tôi.

LIÊN HỆ

Hỗ trợ khách hàng

090 - 488 - 6095

©2017 Allrights reserved LadiPage Vietnam

LIÊN HỆ

Địa chỉ: 247 Cầu Giấy, Hà Nội - 25 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 090 488 6095

Email: cskh@unica.vn

Website: unica.vn

Chúng tôi rất vui khi được phục vụ các bác, cô chú, anh chị và các bạn ham học và có tinh thần tự học. Xin hãy góp ý cho chúng tôi những điều khiến mọi người chưa hài lòng, đó là những điều đáng quý nhất đối với Unica và các giảng viên.

Xin trân trọng cảm ơn.